Tin tức

Tin-ảnh: Những thứ sặc sỡ

             

Ý kiến - Thảo luận

10:01 Saturday,12.4.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

bức tranh trên cùng tôi thấy xấu tàn bạo. hội tụ các yếu tố sau: bố cục quá tầm thường, màu sắc dễ dãi, đường nét vụng về và chẵng có ý nghĩa gì về nội dung. ai thấy đẹp chỉ giúp . cảm ơn!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả