Thị trường

Đầu tư mỹ thuật là chặng đường tốn công nhưng thú vị và sinh lời

Hầu hết các hình thức đầu tư ngày nay tồn tại dưới dạng mã hóa bởi ký tự 0 và 1 của hệ thống máy tính. Ta không cầm trong tay tấm trái phiếu hay giấy chứng nhận cổ phiếu “lỗi thời” nữa. Nhưng mỹ thuật và đồ cổ lại là hai hình thức đầu […]

Ý kiến - Thảo luận

18:43 Friday,23.5.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Rất ủng hộ những bài dạng này :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả