Nghệ sĩ thế giới

Von Hagens đã ướp xác ra sao?

(SOI – Đặt vấn đề đạo đức qua một bên, các bạn quan tâm đến các triển lãm Bodies có thể xem qua về mặt kỹ thuật xử lý xác, có tên là Plastination. Tài liệu trong trang web của chủ nhân phương pháp này: bác sĩ von Hagens). * Plastination là quá trình tương đối […]

Ý kiến - Thảo luận

1:57 Sunday,10.4.2016

Đăng bởi:  Hải Long

Đúng là một con quỷ. Trên đời sao lại sinh ra thứ ác độc vô nhân tính thế này cơ chứ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả