Bàn luận

Về kiếp người, về thuyết luân hồi...

(“Thuyết luân hồi” được nhắc đến, chỉ như một điểm tựa cho bài viết này…) Nếu Thuyết tương đối, Nguyên lý Bất định, Định luật Newton, Định luật Nhiệt động học… có thể giải thích các hiện tượng trong Khoa học Tự nhiên thì Thuyết luân hồi có vai trò tương tự trong Khoa học […]

Ý kiến - Thảo luận

14:49 Saturday,16.9.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

@ Nguyễn Quang Khải:

Trên cơ sở gì khiến bạn nghĩ là không có luân hồi? Căn cứ vào những cái bạn CHƯA trải qua à?

17:57 Friday,15.9.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Quang Khải

Nếu mình cho rằng không có luân hồi thì bạn nghĩ sao về điều này.!!! Bởi vì chính niềm tin của bạn quyết định xem có luân hồi hay không. Nếu mình tin rằng không có luân hồi thì nó sẽ là đúng với mình. Nếu bạn tin là có luân hồi thì điều đó sẽ đúng với bạn. Vậy trên cơ sở gì bạn lại cho nó là có. Thân.

16:55 Wednesday,8.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Ngọc Hùng

Giới thiệu với Soi một thực nghiệm về linh hồn đáng chú ý: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/anh-giai-ma-hien-tuong-bi-an-hon-lia-khoi-xac-c7a232386.html

Có những người coi trọng thực chứng trong khoa học, họ không thừa nhận, thậm chí chế nhạo những gì không thể thực chứng. Họ không hiểu rằng, những điều mình biết được bằng thực chứng chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ trong số những điều hiện hữu trong tự nhiên.

Chẳng hạn, nếu sống cách đây hơn 500 năm, họ sẽ chế nhạo Leonardo da Vinci là kẻ điên, khi ông mô tả những đồ vật mà nay là điện thoại hay tivi... chỉ vì lúc đó ông không thực chứng được...

16:34 Wednesday,8.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Ngọc Hùng

Ụ ôi... Văn mình được xếp vào mục "Tạp hóa". "xương xương..." (tự cảm thán) :)

9:06 Thursday,2.10.2014

Đăng bởi:  crishalong

Chúng ta hãy tìm đọc quyển "linh hồn không có" của tu viện chơn như

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả