Soi học

Atalanta (phần 1): Khi đàn ông chết như ngả rạ chỉ vì miếng da heo

Sau loạt tích dài ngoằng về Hercules, chắc mọi người đã quen với các tích hoành tráng dày cộp. Nhưng trước khi đâm đầu vô một câu chuyện tốn lắm hơi sức khác, chúng ta hãy làm quen với vài nhân vật nho nhỏ trước để sau này dễ hiểu tích lớn hơn. Nhân vật […]

Ý kiến - Thảo luận

20:45 Sunday,12.10.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

Tích này hay thật! Cảm ơn chị Pha Lê!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả