Gẫm & Bình

Vài quan điểm về nghệ thuật muốn hỏi lại Phó Đức Tùng

(SOI: Các bạn đọc bài: “Làm là cần, mà lời cũng là cần” của Phó Đức Tùng trước khi đọc bài này nhé. Đây là cmt của bài ấy, Soi xin đưa lên thành bài riêng để bạn đọc dễ theo dõi cuộc thảo luận rất thú vị này. Tên bài do Soi đặt.) Ý kiến […]

Ý kiến - Thảo luận

19:34 Monday,8.12.2014

Đăng bởi:  Loicanh

Ngài Trịnh Lữ cứ hỏi chuyện con tằm nhả ra cái tơ, quả trứng nở ra con vịt thế...thì anh Tùng cháu bao giờ mới được mặc áo lụa, các hàng Te Vi Lôn khắp hang cùng ngõ hẻm lấy đâu ra trứng vịt lộn mà bán...? Chời ơi, thật là khó giả nhời chết đi được...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả