Nghệ sĩ thế giới

Paula Modersohn-Becker: cuộc đời ngắn ngủi mà cho lửa bền

  Rất nhiều người không biết về họa sĩ Đức Paula Modersohn-Becker (sinh 1876, mất 1907). Một số người đã dự triển lãm Chân dung (rất đông người dự) tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Louisiana hồi 2012 thì lại rất nhớ 4 bức tranh của cô bày tại đây. Giờ thì ai chưa […]

Ý kiến - Thảo luận

23:05 Wednesday,31.12.2014

Đăng bởi:  Dương ngọc Thăng

Tháng 9 năm 2004 có triển lãm của bà ở bảo tàng trường ĐHMTHN,có cả tranh đồ họa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả