Gẫm & Bình

Bài 2: Mùi trong tranh Tú

Tiếp theo bài 1, với phần 1 phân tích về Thủ pháp và phần 2 phân tích về Chuyên môn   3. Mùi mẽ: Giống như bạn Pha Lê phân tích việc lóc cá ngừ, đến chỗ này, là lớp thịt Akami đây. Câu hỏi đặt ra: Vậy thì những lớp kinh dị, lớp nửa […]

Ý kiến - Thảo luận

17:34 Thursday,26.3.2015

Đăng bởi:  makingitrain

Bác viết lan man quá. Không hiểu đó là dụng ý hay vô tình. Như kiểu ý này quàng sang ý kia, mọi thứ cứ lòng vòng vào nhau mà không dứt khoát ra được. Câu của bác lại dài 5-7 dòng, ôi tôi đọc mà ong hết thủ khi muốn cắt nghĩa tóm ý của bác lại.

16:30 Thursday,22.1.2015

Đăng bởi:  candid

Tiếp đi bác, đọc bài phê bình dài thế này đúng sai chưa biết nhưng thú vị hơn.

9:37 Thursday,22.1.2015

Đăng bởi:  LC

Khiếp, hay quá cơ. Viết vô địch, về độ dài... Ngây thơ cụ, lại còn lôi cả đại ka Hà vào đối sánh, cộng trừ tham lam quá... Thôi ông bỏ nghề báo, về làm chí cho ngành Mỹ thuật đi. Chê vậy thôi, chứ tôi rất tự hào là được biết ông, từ hồi trẻ. Ông như cơn mưa rừng, ào ào át cả các loại mưa phùn mưa bụi... tên đúng người quá. Nịnh đến thế cũng là tuyệt đỉnh rồi đó...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả