Soi học

Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con "ông lông cừu"

Tiếp theo phần trước  Kỳ trước, Jason và các đồng chí của chàng đã cứu vua Phineus khỏi bọn quái điểu Harpies độc ác. Vị vua rất cảm kích nên đã mách nước giúp đội Argonauts vượt qua cửa ải tiếp theo. Số là, nếu muốn đi thuyền từ Hy Lạp sang xứ Colchis, nhóm […]

Ý kiến - Thảo luận

14:48 Wednesday,8.4.2015

Đăng bởi:  phạm hải

Chờ mãi tích của nàng Pha Lê đấy, nhưng hơi ngắn ý nhỉ. Hy vọng tích sau sẽ có nói đến rượu "Sochi", như thế sẽ dài thêm.


 

23:39 Sunday,5.4.2015

Đăng bởi:  admin

@Uyên Bùi: Cảm ơn nhé, bọn mình sửa lại rồi

23:03 Sunday,5.4.2015

Đăng bởi:  Uyên Bùi

Đọc tích Hy Lạp dzui, dễ hiểu hơn tự mần sách :))
bài có 2 lỗi typing:
- Phrixus – cái chàng đã từng cô em gái Helle cưỡi lên chú cừu lông vàng <- có phải là "đã cùng" không?
- Phrixus cưỡi cừu đang cố núi cô em Helle sắp té xuống biển <-- này thì chắc chắn là "níu" nhờ? ;;)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả