Kiến trúc

Từ đô thị hiện đại Boston: quên mình đi mới phản chiếu được thế giới

 (Tiếp theo các bài về Philadelphia, về trục đại lộ Parkways. về ấn tượng khi vào Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, về tranh tường ở Philadelphia và về tự do) * Boston, 13. 4. 2015 Xem tranh ảnh và các bản đồ lịch sử Boston, thì thấy tới khoảng giữa thế kỷ 19, khu trung tâm thành phố này […]

Ý kiến - Thảo luận

14:11 Monday,27.4.2015

Đăng bởi:  admin

Anh Tùng: Soi đã có chú thêm ở cuối bài rồi anh nhé. Cảm ơn anh.

13:54 Monday,27.4.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi SOI
chữ cuối bài mình dùng là Reflexion, vì không biết dịch ra tiếng việt thế nào cho đúng. phản chiếu chỉ là ý quang học bên ngoài, từ này tiếng Anh còn có nghĩa như tư duy, mà đó mới là cái quan trọng. Nhìn vào cái reflexion bên ngoài khiến ta phải nghĩ tới cái tư duy bên trong, nhìn lại chính bản thân mình.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả