Nghệ sĩ thế giới

Michael Soi nghĩ gì về sự có mặt của Trung Quốc tại châu Phi?

Tiếp theo bài trước Hồi tháng 3. 2015, phóng viên tờ OkayAfrica có cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Michael Soi về các loạt tranh châm biếm của ông liên quan tới sự có mặt của Trung Quốc tại châu Phi và những phi vụ Venice Biennal zan trá. Dưới đây lược dịch phần hỏi-đáp: OkayAfrica: […]

Ý kiến - Thảo luận

15:18 Saturday,2.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

cho em hỏi: soi là soi mói hay tên chủ nhà Nguyễn văn Soi ?
chú tác giả chuyển sang vẽ tranh biếm họa cho bìa báo là đẹp. vẽ hình họa thế ai vẽ cũng được. còn vụ nghĩa ẩn thì không bàn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả