Bàn luận

Ba lý do khiến trò lười không muốn mở mang

(Phạm Huy Thông đặt ra hai câu hỏi ở cuối bài “Lười đại trà ở sinh viên mỹ thuật“. Đây là cmt của LC cho bài ấy, thử lý giải lý do) Không nên đặt cảm xúc hoặc ý thích cá nhân trong vấn đề này. Mình xin lý giải bằng phân tích khách quan, […]

Ý kiến - Thảo luận

19:04 Sunday,26.6.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Người châu Á không có văn hóa đối thoại số đông như Âu Mỹ", "Ở Việt Nam càng khó có bầu không khí sáng tạo như vậy" - khi người Việt quan tâm với số đông tới một vấn đề gì đó, vấn đề đó đã trôi đến chân trời. (Và những người nêu vấn đề này khi nó mới chớm đã kiệt sức vì tiếng mình đã như "tiếng ai lạc giữa đàng").

13:30 Sunday,26.6.2016

Đăng bởi:  LC

Hức, cả bài lày nữa ạ

14:32 Tuesday,5.5.2015

Đăng bởi:  Candid

Mình cũng được 1 lần học thầy Vượng và 1 lần học con gái thầy mấy hôm. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả