Kiến trúc

Đại học Chicago: 100 năm và độc lập như cổ tích

(Các bạn xem danh sách các bài trong loạt này ở cuối bài nhé.) * Chicago, 19. 04. 2015 Nghe danh đại học Chicago đã lâu, với những trường phái kinh tế, xã hội học, nhân học, tâm lý học v.v. hàng đầu thế giới. Hôm nay mới được qua xem tận nơi. Rất tiếc […]

Ý kiến - Thảo luận

9:16 Tuesday,26.5.2015

Đăng bởi:  trung

@ong Bắp : trường dạy lí thuyết, ít thực tế thì không thể dạy nghề được

9:14 Tuesday,26.5.2015

Đăng bởi:  Dung Hoang

Bác ong Bắp bình luận là trường nghề cũng không chuẩn lắm, tại vì phần lớn sinh viên ra trường cần được công ty trực tiếp đào tạo mới có khả năng làm việc. Còn giáo dục kiểu đó gọi là gì thì tôi nghĩ chưa ra, nghiên cứu hàn lâm thì cũng không đúng mà đào tạo có tính ứng dụng thì cũng không phải, việc này cần phải được quan tâm sâu sắc bởi Đảng, Nhà nước và ban ngành, đoàn thể khác.

7:29 Tuesday,26.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

tôi học 1 năm bách khoa (khoa điện) thì chán vì kiểu nhồi sọ lí thuyết mà ít thực tế
nghĩ lại các trường đại học mà tôi biết nên đổi tên là trường dạy nghề cho đúng chức năng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả