Nghệ sĩ thế giới

Nghệ sĩ Iceland gây tranh cãi khi biến nhà thờ thành đền Hồi tại Venice Biennale

Nhà chức trách địa phương và nhà tổ chức Venice Biennale không muốn dự án này có mặt trong thành phố của họ, theo lời giám tuyển – người muốn tiết kiệm cho các tín đồ Hồi giáo một chặng đường dài một tiếng đồng hồ đến đền thờ hiện tại. Trong một góc yên […]

Ý kiến - Thảo luận

11:44 Sunday,7.6.2015

Đăng bởi: 

Bọn nghệ sĩ này đáng chết. Đã thuyết phục được ban tổ chức Biennale cho làm cái Đền ngay trong nhà thờ rồi còn cố mà đặt cái máy bán nước tự động giễu cợt Mecca Cola. Nghệ sĩ là cái giống hay đùa và toàn là đùa vô duyên, đùa nguy hiểm, nông cạn, không nghĩ tới an nguy của người khác.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả