Nghệ sĩ Việt Nam

Not Memory

Tặng con trai Hà Mạnh Khởi Khi mà phải nhắc lại về series tranh Not memory tôi trưng bày tại Bui-gallery Hà Nội lần này thì tôi vẫn tiếp tục những cảm hứng dường như là bất tận đến từ những sự kiện từ lịch sử của chúng ta. Quay trở lại một chút về […]

Ý kiến - Thảo luận

18:43 Sunday,1.6.2014

Đăng bởi:  linh cao

Tranh đương đại phải oằn lưng chở nặng từng ấy ký ức ư Thắng? Có lối nào đỡ mòn cho sáng tạo không? Và lâu nay  " công việc" của artist rất nghiêm túc làm việc đã thành tựu chưa? 

22:13 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – NGHE…

Thắng sắp xếp xong việc nhà, rồi kể tiếp những câu chuyện mới đi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả