Chính trị

Nhân sinh nhật “anh Ted”: về tình yêu, về thành ý từ nước Mỹ

Đại sứ Hoa Kỳ Ambassador Ted Osius mà mình vẫn gọi thân mật là anh Ted là một người bạn từ thời 1997, lúc mình may mắn được Đại biện Desaix Anderson mời đi dịch cho nhiều buổi gặp quan trọng với các nhân vật lịch sử, các quan chức trọng yếu của Việt Nam. […]

Ý kiến - Thảo luận

6:22 Friday,14.8.2015

Đăng bởi:  admin

@ Cùng học tiếng Việt: "Vị" ở đây là... "vị" thôi CHTV ơi, giống như trong câu, "vị này không nói gì, chỉ cười", chứ không phải "vị" trong "vị lai".

0:55 Friday,14.8.2015

Đăng bởi:  Cùng học Tiếng Việt

Hình Ted-Clayton cùng với John Kerry, SOI dùng chữ "vị hôn phu" là bị sai rồi nhé. "Vị hôn phu" dùng chữ vị này 未, nghĩa là "chưa", chứ không phải chữ vị 位 (ghép chữ nhân và chữ lập-đứng), nghĩa là "chỗ". Vị hôn phu là chồng chưa cưới.
Ở đây dùng chữ "hôn phu", tức "chồng", là chuẩn nhất.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả