Bàn luận

GMO: Nếu không phải ác quỷ thì đừng núp bóng thiên thần

(SOI: Một trong những đề tài thời sự hiện nay là công nghệ biến đổi gien. Đó là thứ sẽ tác động đến cơ thể chúng ta, cơ thể con cháu chúng ta một cách trực tiếp nhất, mỗi giây phút, đầu tiên là qua đường thực phẩm. Soi sẽ tuần tự đăng các bài về chủ […]

Ý kiến - Thảo luận

21:07 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Xuân Hương

Xin cảm ơn ban biên tập đã đưa chủ đề này đến độc giả. Em xin gửi thêm thông tin tham khảo để làm rõ hơn những điểm chưa đáng tin cậy của GMO. Bài báo này do một giáo sư viết nhưng không đi nhiều vào kỹ thuật nên có thể coi là dễ đọc đối với độc giả có chuyên môn không phải là nông nghiệp.
http://www.ask-force.org/web/Biotech-Biodiv/Altieri-Ecological-Impacts-Transgenic-2000.pdf

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả