Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Bia chỉ đạo, cha truyền con nối
Xe dối gian, biển đổi đất dời

(Xem bản tin tuần trước tại đây) Tuần qua Đoàn Lê không thấy vui trước nhiều chuyện lạ nước Nam. Anh làm bài thơ sau: Chuyện tập ấm thời nay sao lắmCha Bí thư con cắm Trưởng tyQuyết ngồi cho ấm chỗ điQuy trình kinh nghiệm có gì liệu sau*Dân Hà Tĩnh mời nhau bia […]

Ý kiến - Thảo luận

20:27 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  LP Hài Bão

Ngày xưa các cụ cũng dùng vè để viết sử, (và chắc cũng không ngại dùng cả l, b... các kiểu). Đúng là SOI về sau nên tập hợp in thành một chronology các bài thơ báo tường bản tin của bác tên hai họ, mà lờ còn lâu mới dí được vào nhe.
(làm chân gỗ cho Ciệc mua đất mình, tôi cũng cho là bán nước đấy - tôi được dạy như vậy rồi trông thấy 3 cuộc chiến tranh).

17:53 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Các "thời sự thơ" của bác Đoàn Lê sau này chắc sẽ thành một tập Chinh (gì đấy) Ngâm đầy ắp giá trị.
Nếu không có phần chú thích từ ngữ thì tương lai con cháu khéo lại được mấy tiến sĩ ngôn ngữ và nhiều thứ học (xịn chứ không phải dởm) khác.

16:50 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  mai mai

Thơ hay quá

14:21 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  Không thờ vua kởi chuồng

Khi sự trơ trẽn thống trị...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả