Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm của Hương Giang:
Đẹp và vui

  NHỮNG MẢNH GHÉP Triển lãm tranh và sắp đặt của Nguyễn Hương Giang Từ 14 – 18. 11. 2010 Việt Art Center, 42 Yết Kiêu Triển lãm Những mảnh ghép của Nguyễn Hương Giang là một trong những triển lãm cực kì đáng xem, chỉ diễn ra từ hôm nay, ngày 14. 11 đến […]

Ý kiến - Thảo luận

19:40 Monday,15.11.2010

Đăng bởi:  hoang hoa

Thực sự tôi không ấn tượng một tí nào với tranh của Hương Giang. Bởi vì thực sự tranh của Hương Giang chỉ nhái lại của Lí Trần Quỳnh Giang.

16:19 Monday,15.11.2010

Đăng bởi:  Việt Quỳnh

"3592 ngày" là số ngày chị bị mất con. Đứa con chưa từng biết mặt làm chị đau đớn đến từng đó ngày và nhiều hơn nữa. Triển lãm này một phần tập trung vào nỗi đau đó, như "Rằm tháng 7 (1), Rằm tháng 7 (2), Nguồn mẹ, "Ở một nơi yên bình"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả