Ăn uống

Cuối tuần đi quán: dê nướng ở Cao Nguyên, lại phải đi xa rồi

Sau khi đọc qua bài kỳ trước, đối tác ở Tân Phú nói tôi viết hàm hồ. Ở Tân Phú cũng có những quán khiến người ta phải bỏ công từ trên Sài Gòn hay Chợ Lớn xuống ăn, chứ đâu phải chỉ có nhân dịp đi Aeon hay bàn công việc mà ghé vào […]

Ý kiến - Thảo luận

16:47 Sunday,27.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Quán dê ở Sài Gòn có ấn tượng một quán tên là Bảy Hồng hay gì gì đó, cũng ở một chỗ hóc bà tó nào đấy ở SGN mà giờ quên tên đường. Phải có thổ dân dẫn đi vào trong hẻm, ngồi choen hoẻn mấy bộ bàn ghế. Thịt dê công nhận ngon, nghe nói vì chủ quán là sư phụ của các loại quán dê ở Sài Gòn. Tiếc là ăn một lần không nhớ ghi tên lại sau này vào không biết chỗ nào để đi lại.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả