Ở Đâu - Làm Gì

KHÔNG của Phan Phương Đông,
tại Hà Nội

       

Ý kiến - Thảo luận

18:09 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Cho em hỏi đoạn lý luận ở trong bài là để diễn giải về "Không"nói chung hay là về cái sắp đặt của bác? Và tại sao Không ở đây chỉ bao gồm nghệ thuật tối giản mà không gồm các loại nghệ thuật khác hả bác?

15:35 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  LC

Không hay là vẫn có...
Có không hay vẫn là...
Vẫn hay là không có...
Chi..
Thôi mệt quá uống bia nào!
Nhớ để lại cái nắp, để thế gian còn biết chú biết anh.

10:37 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Phải chăng bác Đông để mấy ô trống cho các bậc chí nhân ngồi thiền về tính Không của Bia?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả