Ăn uống

Món chè gấc số đỏ

Mùa này đi chợ rất nhiều gấc, các bà các chị cắt ở giàn đem ra, chín đến đâu bán đến đấy. Nhà có vườn dù chật hẹp thôi, thì gấc cũng bò lên mái nhà cho quả, phải cây gấc nếp thì sai lắm, mà bán cũng chẳng rẻ đâu. Phong trào làm mứt […]

Ý kiến - Thảo luận

12:24 Tuesday,1.3.2016

Đăng bởi:  Triệu Long

Quả gấc so tỷ lệ với quả cam này được "sáu cân bảy"! To và nặng lạ kỳ!!!

12:42 Saturday,27.2.2016

Đăng bởi:  Candid

Tấm đầu làm mẫu vẽ tĩnh vật tốt.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả