Thị trường

10 câu hỏi các gallery cần tự vấn (phần 3): Tôi có nên tiếp tục làm gallery?

(Tiếp theo bài 1 và bài 2) 7. Giới nghệ thuật sẽ hợp nhất với tài chính? Giới nghệ thuật nhiều năm nay bàn luận về các Quĩ hỗ trợ nghệ thuật. Nói thẳng nhé, hầu hết là thất bại. Mấy năm truớc, có 38 quĩ hoạt động, nhưng cuối cùng thực sự chỉ có […]

Ý kiến - Thảo luận

11:45 Saturday,19.3.2016

Đăng bởi:  Madame

Rất bổ ích đây. Mong rằng lực lượng gallery Hà Nội đừng co hẹp lại thêm nữa, mà cứ hăng say chiến đấu tiếp đi, kể cả chiến với nhau và chiến với khó khăn riêng tư nội bộ. Còn hơn là chết chìm trong diện mạo một dây những art shop lẫy lừng nhạt toẹt...
Mình đến thăm gallery chị Suzzane và hơi buồn vì Nhà sàn áp vách đã dọn đi, để lại không gian cho một tiệm quần áo loé loẹt , đường vào xem tranh lại có quán ăn đang hát karaoke um xí mẹt. Chị Suzzane ngồi đơn côi gõ máy tính lục cục và nở nụ cười héo hon chào hỏi. Thành ra tranh trên tường cũng khô cằn và bợt bạt, trong cảm xúc một người rất chăm giao tế với các gallery khác như mình, lúc ấy...
Nội lực mỗi gallery là rất lớn, nhưng đã đến lúc cần đoàn kết cho một thị trường nghiêm túc thực chất hơn. Chia bè kết đảng thực ra là chia rẽ và sa vào bế tắc. Thực là cái Tài làm tội cái Tình rồi.
Buồn quá...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả