Nghệ sĩ Việt Nam

Đối thoại với Nguyễn Quốc Dân:
"Cứ tốt nghiệp trường Mỹ thuật mà gọi là họa sĩ thì sai lầm"

1. Tại sao anh quyết định tổ chức triển lãm “Phi Lập Thể – Chân dung” vào thời điểm này? Quy mô lần này đã đủ để anh bung phá chưa? – Đơn giản vì tôi muốn lột tả cảm xúc “chính tôi” lúc này thông qua các hình thái biểu cảm chân dung của […]

Ý kiến - Thảo luận

7:47 Thursday,28.4.2016

Đăng bởi:  candid

Từ trên xuống dưới em thích bức thứ 2 vì nó không mệt.

22:42 Wednesday,27.4.2016

Đăng bởi:  LC

Câu phát biểu cuối cùng của anh Dân thật vi diệu, nó tránh cho mọi nghệ sĩ khỏi kiêu mạn và ảo tưởng. Nhưng lại đẩy người xem tranh anh vào một thách thức lớn lao: làm sao mơ hồ lạc lối để tìm ra chân trời mới cho cảm xúc cho tư duy đây?
Xin anh hãy cứ vẽ ào ạt đam mê như thế. Nhưng vẽ được một mẻ (từ chuyên gọi là series), thì anh nên nhờ thầy chọn ra bức đẹp và nhờ bạn chọn ra bức chưa đẹp ( nhớ đừng lộn nha). Rồi anh hẵng công bố. Như thế đã hơn. Cả một giai đoạn vẽ, bày ra một bức thôi cũng đủ.
Vấn đề đó là bức tranh nào? Nó đã đúng là anh Dân chưa? Và tranh đã đẹp chưa?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả