Bàn luận

Sự dồi dào của hội họa biểu hình

Mục từ “biểu hình” (figurative) của Tate đưa ra một định nghĩa khá tường minh về hội họa biểu hình, theo đó kể từ khi nghệ thuật trừu tượng xuất hiện, khái niệm “biểu hình” được dùng để chỉ mọi hình thức của nghệ thuật hiện đại đặt nặng tham chiếu lên thế giới thực […]

Ý kiến - Thảo luận

8:25 Tuesday,22.12.2015

Đăng bởi:  thanhthanh

Rất hay.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả