Bàn luận

Nhân nghe tranh cãi về chuyện làm từ thiện

Cứ đến tháng Bảy âm, cả nhóm lại đóng tiền để mua gạo phát từ thiện. Một bịch 5 kí. Ai nấy khi phát gạo đều hy vọng thấy những người nghèo thật nghèo, áo rách, tóc hôi. Nhưng người đến nhận trông không có vẻ gì là nghèo đói. Cả nhóm ngó nhau thất […]

Ý kiến - Thảo luận

19:11 Monday,6.6.2016

Đăng bởi:  nguyễn tâm

Bài viết quá hay và nhiều chi tiết giúp cho những người đi làm từ thiện học hỏi kinh nghiệm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả