Tạp hóa - Xã hội

Học bơi cho nghệ sĩ (bài 4): giáo đâm thẳng dễ tránh

(Tiếp theo các bài 3) Trong các bài tập, tôi dựa vào kinh nghiệm bản thân và đưa ra các bài tập để cho một người chưa biết bơi cũng có thể tập được. Đối với trường hợp người biết bơi rồi, mỗi buổi tập có thể bổ sung vào thêm 2 lượt bơi sải […]

Ý kiến - Thảo luận

7:25 Wednesday,27.7.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bác Hồng Thân đã nhắc, em sẽ viết về chuột rút trong những bài sau.

5:12 Wednesday,27.7.2016

Đăng bởi:  Hồng Thân

Loạt bài này phải gọi là tuyệt vời. Cảm ơn bác Candid. Khi nào bác viết về xử trí bình tĩnh khi bị chuột rút bác nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả