Gẫm & Bình

Trần Quốc Khánh và "Những điều còn lại": ngọn nến nhỏ đã tắt và đã thắp

 Nến đã sáng ở bên kia thiên giới! Ngày 9 tới ngày 14. 9. 2016, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền diễn ra một triển lãm khá lạ trong đời sống hội họa sau hàng chục năm nay. Đó là triển lãm đầu tiên của một họa sĩ chưa ai (trừ người thân) từng […]

Ý kiến - Thảo luận

14:28 Saturday,10.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn vì thông tin. Đã đến và đã xem.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả