Văn & Chữ

Giả mẫu (phần 3): may còn được người viết về cuối rủ lòng thương

  (Tiếp theo phần 1 và phần 2) Như đã nói ở phần trước, Giả mẫu tính tình trẻ con chưa nguy hại bằng việc người nhà dung túng điều đó. Nếu Giả mẫu chỉ ngồi một chỗ tĩnh dưỡng, thi thoảng bày cuộc vui chơi thì có lẽ cũng chưa đến nỗi. Điều đáng […]

Ý kiến - Thảo luận

13:16 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  NMH

Việc nhà được giao cho Phượng Thư không chỉ vì cưng chiều mà còn có lý do vì nàng ta là vợ chính thức của Giả Liễn, người cháu trai sẽ thế tập chức Vinh công (theo ý em thì hiện tại chức này do Giả Xá đang thế tập).
Việc yêu thương không đồng giữa Giả Xá và Giả Chính cũng dễ hiểu:
- Giả Chính là con nhỏ
- Giả Chính trang nghiêm, đoan chính hơn
- Giả Chính học giỏi hơn và làm quan. Chức quan của Giả Xá là thế tập.
- Vợ Giả Chính (Vương phu nhân) môn đăng hộ đối hơn và giỏi giang hơn.
- Con Giả Chính đều có mặt ưu việt hơn, hay ít nhất là có chuyện để khoe với các bậc cự phú khác: đứa sinh ra ngậm ngọc, đứa xinh đẹp đức hạnh làm nguyên phi. Nhất là vế sau. Đây là chỗ dựa ít nhất là về danh tiếng và tinh thần cho phủ Vinh hơn phủ Ninh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả