Khác

Thông báo về chuyện đạo ảnh của một tác giả thích đi thi

Theo trang này, ISF WORLD CUP 2016 là cuộc thi ảnh kỹ thuật số quốc tế trực tuyến do ISF (Image Sans Frontière – Hình ảnh không biên giới) tổ chức. Việc chấm ảnh sẽ được thẩm định cùng một thời điểm tại 5 quốc gia (Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Macedonia, Việt Nam) với […]

Ý kiến - Thảo luận

0:26 Friday,13.12.2019

Đăng bởi:  James Nguyễn

Buon that! 

14:13 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Em yêu nhiếp ảnh

Bác Bùi Vy Vân không nên chơi ảnh nữa nhé vì bác đã 2 lần vi phạm làm ảnh hưởng uy tín của nhiếp ảnh nước nhà.

22:36 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Lâm Nguyễn

Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng!
Tham sân si ... còn đủ cả!

21:20 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  vũ quốc hưng

Chuẩn rồi .. Không tự mình làm mà chỉ đi ghép-cắt hòng qua mặt giám khảo. Tất cả cũng vì tham quá mà thôi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả