Trường phái

Tranh cổ Nhật Bản: Bắt cá trê bằng quả bầu, và kỹ nữ đánh đập cá trê

Tranh cá trê (nemazu-e) là một chủ đề của ukiyo-e. Bài này sẽ giới thiệu hai bức tranh cá trê với hai chủ đề phụ về trê, vốn thịnh hành và hay gặp trong hội họa khắc gỗ thị dân Edo thế kỷ 18, 19, chủ yếu vì yếu tố hài hước và giải trí […]

Ý kiến - Thảo luận

11:22 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bạn Hiển viết rất hài, đọc mà không nhịn được cười.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả