Khác

Đông A ra mắt cuốn sách "Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật"

Cuốn sách Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật của tác giả Sarah Thornton được xem là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thế giới nghệ thuật đương đại. Tác phẩm đã được dịch giả Nguyễn Như Huy chuyển ngữ sang tiếng Việt, Đông A Books xuất bản. Cuốn sách chính thức ra mắt bạn […]

Ý kiến - Thảo luận

18:35 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  LC

Mua ở tiệm sách mụ Hoa có, được bớt 1$
Đọc cũng thú phết, lang bang và lang thang, trong thế giới thượng tầng của đương đại

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả