Tạp hóa - Xã hội

Tết thì phải làm gì nhở? Ờ ờ...

  Tết người ta tăng động toàn phần. Đầu tiên khảng khái thoát ly đời sống cũ: “Khồng khồng khồng, tết nhất giờ hiện đại tân tiến rồi, giải phóng chị em, nâng toàn gia đình lên một tầm cao mới của Tết chứ, đừng nói ăn Tết nữa, phải nói là chơi Tết cho […]

Ý kiến - Thảo luận

10:42 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  Fuji-color

Tết . Đó là cơ hội cho cả một xã hội lên đồng tập thể.

21:18 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Đấy là vì bạn không làm gì dính đến công sở, nếu không sẽ đổ bể. Tôi ra bưu điện gửi quà cho bạn - có một cô ngồi ngáp ở đó, bẩu: không có ai làm việc đâu, bọn em nghỉ (?) từ 2 hôm nay rồi (?). Vậy là nghỉ 9 (chính thức) + 2 ngày ư?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả