Chính trị

Nhân đầu năm cướp lộc tại Quốc hội Nam Phi

Đảng Economic Freedom Fighters (EFF, Chiến sĩ tự do về Kinh tế) tại Nam Phi là một phong trào mới thành lập năm 2013, chiều hướng cực tả, sau khi nhóm lãnh đạo đảng mới này bị trục xuất khỏi tổ chức Thanh niên của đảng ANC (African National Congress). Nói cách khác, EFF là […]

Ý kiến - Thảo luận

23:36 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Đó mới là con+người chứ, bác nhể! Đấm nhau rồi cùng sống hay là cười với nhau rồi cùng đi Yên Bái? Cái nào hơn, thì rất chi là khó nói!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả