Đi & Ở

Ngày 1 Myanmar: Bagan - xem thiêu thân nữ đợi mặt trời mọc

  Taxi leo thang Tất cả các đèn trên xe buýt bỗng bật sáng trưng. Năm giờ sáng, trời còn tối đen, hành khách mắt nhắm mắt mở. Cậu tài xế đi dọc lòng xe, gãi đầu gãi tai, mặt rất hối lỗi. Sao? đến Bagan rồi à? Ừ, Bagan, cậu ta lí nhí. Mọi […]

Ý kiến - Thảo luận

8:38 Friday,24.2.2017

Đăng bởi:  candid

Em đến Bagan sớm vẫn check-in được, chắc tùy khách sạn. Check-in xong đi xe ngựa xem mặt trời mọc vẫn kịp.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả