Trường phái

Tranh cổ Nhật Bản: Tawara Tōda mang ba món quà từ Long cung thành trở về

Nhật Bản là một đảo quốc cô lập, nên rất ít khi bị ngoại bang xâm lược. Nhưng lịch sử Nhật Bản lại vẫn là một lịch sử chiến tranh, vì họ xoay ra đánh lẫn nhau suốt cả ngàn năm. Chùa chiền ở Nhật vì vậy cũng gắn liền với chính trị và quân […]

Ý kiến - Thảo luận

14:56 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Linh Vũ

Em thấy tranh đề là Hidesato và 3 tặng phẩm của Long thần, thì chắc tác giả không vẽ cái niêu cơm đâu ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả