Văn & Chữ

Đọc Kim Dung (bài 2): Dương Quá - chọn vực sâu để tìm tri kỷ

(Tiếp theo bài 1) Trái ngược với Quách Tĩnh ở bài trước, nhân vật Dương Quá lại có một đường đời rất khác. Nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt chàng là một căn hầm đất nấu rượu bỏ hoang – nơi chú bé Dương Quá rách rưới cư ngụ sau khi mẹ qua đời. […]

Ý kiến - Thảo luận

2:02 Tuesday,12.9.2017

Đăng bởi:  Rhum Đoàn

Lại nhớ sư huynh của Dương Quá khi hành hiệp không bận một mảnh vải thỏa trí thỏa thân, tung hoành ngang dọc. Bay tới bay lui.

15:43 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  candid

Đúng rồi, sau này nếu nhớ không lầm có cả bản in dùng cả 2 tên Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm).

13:41 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: TLBB hình như ngày xưa có tên Lục Mạch Thần Kiếm ở miền Nam? Nhà cũ của bố mẹ em vẫn còn một bộ.

13:20 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  candid

Truyện chưởng đầu tiên đọc là Anh hùng xạ điêu, hồi ấy kiếm đâu được 1 cuốn cũ nát in ở miền Nam trước năm 75, sau đấy là đêm đêm nghe đài địch (hình như đài của Trung Quốc) bộ anh hùng xạ điêu. Thế nhưng vẫn không thích bằng Thiên long bát bộ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả