Ăn uống

Chuyện hai bác nông dân siêu phàm bị đẩy vào cuộc tranh luận

Hôm nọ dạo vòng trên web kiếm tài liệu trồng trọt để học và làm việc, bỗng thấy hai phe kêu gào. Phe này bảo: Trồng trọt không cần bón phân động vật, suy ra không cần động vật. Phe này quăng sách của bác John Jeavons ra cãi. Phe kia nói: Sao mà trồng […]

Ý kiến - Thảo luận

11:06 Saturday,27.6.2020

Đăng bởi:  Lê Trí Cường

Tuy lần đầu tiên nghe tới tên của hai bác Joel Salatin và John Jeavons, nhưng cách hai bác nhìn nhận các yếu tố mình có và dựa vào môi trường mình sống mà có cách canh tác thích hợp, cũng như hiểu biết và tôn trọng điểm mạnh trong cách làm của nhau khiến em thật sự rất khâm phục. Tự nhiên muốn về làm vườn quá!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả