Văn & Chữ

Giả Bảo Ngọc: là Thổ nhưng không nuôi được Mộc

Mòe đã đọc hai bài về Giả Bảo Ngọc. Về góc nhìn cũng như tổng thể tác giả viết rất thú vị, nhưng phần về âm dương ngũ hành thì Mòe có đôi phần nghĩ khác. Cùng là Thổ, nhưng có rất nhiều loại Thổ khác nhau, mỗi loại có một tính chất rất riêng. […]

Ý kiến - Thảo luận

13:18 Tuesday,3.4.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thổ nuôi Mộc, Mộc giữ cho Thổ khỏi bị xói mòn. Tương là xung khắc nhưng lại hỗ trợ cho nhau!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả