Chính trị

Chuyện một bức tường chưa xây

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia để dùng được một quỹ 8 tỉ USD vào việc xây ngay (hay xây tiếp như ông có lúc phát biểu) vạn lý trường thành ngăn Mexico xâm lăng Hoa Kỳ, giữ lời hứa của ông năm 2016 khi ra tranh cử. […]

Ý kiến - Thảo luận

2:26 Friday,22.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Chế độ dân chủ quá dễ thành mị dân, sẽ dễ hỗn loạn.
Khi nào Hành pháp và Lập pháp đều do 1 đảng nắm thì chính phủ chỉ bị kiểm soát lơ là cho qua. Nhưng TT Trump thuộc đảng CH mà đa số nghị sĩ quốc hội thuộc DC thì hai bên xung đột. TT bị treo giò cũng khó làm được việc. Nếu cứ cố làm thì quốc hội lại đưa Tư pháp kiện để cách chức TT không như các nước theo Chế độ Đại nghị ở Âu Châu Thủ tướng có quyền giải tán quốc hội.
Mỹ theo Tổng thống chế, TT có nhiều quyền nhưng không có quyền giải tán QH, ngược lại QH có quyền cất chức TT.
Giờ thì loạn, 2 phe cuồng và chống TTT cãi nhau.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả