Chính trị

Nhật hoàng thoái vị. Nhật hoàng vạn tuế!

Theo lời một bạn Nhật sống tại Nhật, thì người Nhật có tính rất tuân thủ và thượng tôn, cho nên khách đến Nhật ai cũng thấy trật tự, ổn định, quy củ, sạch sẽ; và lại còn dễ mến nữa, thí dụ như giúp đỡ người lạ đi lạc, hỏi đường họ sẽ cầm […]

Ý kiến - Thảo luận

11:14 Thursday,2.5.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Xin lỗi có sự nhầm lẫn. Pháp chiếm 6 tỉnh thuộc miền Năm thời Vua Tự Đức.

8:33 Thursday,2.5.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn SA đã viết một bài hay về truyền thống....

So sánh, người Nhật có truyền thống lâu đời nhất vềtính tuân thủ và thượng tôn cao....nên đến 125 đời cùng một giòng Vua đến nay chưa bị lật đổ. Tính này cũng tạo nên tính nhà binh kỷ luật thi hành trước nên dễ mến hay không còn tuỳ.

Nhật cũng qua thời phong kiến, đất nước bị mấy Tướng quân Shogun hay Lãnh chúa Daimyo chia vùng ảnh hưởng nhưng vẫn truyền thống... nhất nhất coi trọng một Vua thôi, được xem là biểu tượng đích truyền của Thái dương thần nữ và của tôn giáo Shinto...

Những lãnh chúa này, suy nghĩ khác nhau, nhưng đủ sáng suốt nhận thấy văn hoá, kỹ thuật Tây phương có nhiều điều hay cần học hỏi và lấy cớ phù Vua diệt Mạc phủ để Minh Trị cầm quyền. Nhưng không phải Quân chủ chuyên chế như Triều Nguyễn ta, Vua có quyền quyết định tuyệt đối.... bế quan tỏa cảng (đúng ra có đọc tác giả Thụy Khuê đâu đó là vua Minh Mạng đang đắn đo canh tân nước nhà thì bị Pháp chiếm luôn 6 tỉnh miền Nam nên hết đường canh tân?), mà theo chế độ quân chủ nửa vời kiểu nước Đức chia quyền cho Thủ Tướng, Nội các, Quốc hội.... để rộng đường canh tân nước Nhật.

Các lãnh chúa này lại đa số cha truyền con nối làm chủ hãng như Toyota, Sony..., đại biểu quốc hội, nội các, tướng tá hay Thủ tướng....

Đúng, vẫn chỉ là truyền thống....

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả