Tạp hóa - Xã hội

Chuyện Covid ở một chung cư Thái

Chung cư này ở khu vực Cozy Beach, Pattaya thuộc loại khá xưa, kiểu thập niên 90 và nhỏ, cỡ chừng 50 hay 60 hộ tập thể trên 8 tầng nhà. Như các chung cư khác trong khu vực, ngay vào mùa khô, tức là mùa đông khách du lịch, các hộ có người ngụ […]

Ý kiến - Thảo luận

0:13 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Bọn da trắng nó chả coi dân châu Á ra cái gì. Dịch Vũ Hán thể hiện điều này rõ nhất. Một phần là ngày nay ta mới thoát khỏi thực dân, mới đủ ăn, dân còn chưa văn minh như nó. Nữa là sự vượt trội kinh tế quá lớn. Cũng chỉ là thằng công nhân thôi, nhưng mà lương của nó đủ sang Việt Nam, Thái ăn chơi phè phỡn, tha hồ. Có bọn Tàu nó dám thách thức quyền lực dân da trắng thì chê nó bỉ bôi. Hàng thì lại vẫn mua của Tàu, chỉ có tăng không giảm.

0:01 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Được tiêm nhiễm về sự thượng đẳng da trắng nó khổ thế đấy. Coi nó như thượng khách mà nó đuổi mình ngay trên quê hương mình và phải chịu. Mấy thằng này mà không bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn thì đúng là ô nhục của Thái Lan.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả