Đi & Ở

Đi LX xem WC (bài 10): Đến Tretyakov gặp nhiều cao thủ

Tranh kính ở ga Novoslobodskaya dùng kỹ thuật cổ điển của cửa kính nhà thờ , nhưng dưới cảm hứng mỹ thuật xã hội chủ nghĩa mới, thay vì các thánh trên đầu lại là những người lao động trong các ngành nghề khác nhau, ví dụ như ông trí thức trong bức tranh kính […]

Ý kiến - Thảo luận

17:03 Monday,7.9.2020

Đăng bởi:  candid

Bức Chân dung tự họa xem giật mình thật, cứ tưởng tranh mới vẽ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả