Đi & Ở

Đi LX xem WC (bài 12): Ở nơi hòm thư cũng có máy sưởi

(Xem tiếp bài trước) Đây là câu chuyện đi tìm chỗ ở tại Mát… Mình nhanh chóng dậy đi tìm chỗ mua nước và đồ ăn sáng. Buổi sáng phố xá vẫn vắng, xe cộ chưa đi lại gì hết. Ra phố là đã tia ngay thấy một cửa hàng bên kia đường có chữ […]

Ý kiến - Thảo luận

17:24 Monday,7.9.2020

Đăng bởi:  candid

Chỗ để hòm thư mà không có máy sưởi thì chết rét. Mùa đông đi ngoài đường chết rét nhiều khi chỉ mong có code mã cửa để vào trong đứng chờ cho đỡ lạnh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả