Chính trị

Một cuộc đánh chiếm Quốc hội thành công: chiến dịch “Chuồng heo”

Nhân cuộc bạo loạn tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6. 1. 2021, xin nhắc lại một đánh chiếm tương tự nhưng… thành công, 42 năm về trước tại Nicaragua. Nó có một cái tên chính thức rất kêu nhưng người chỉ huy cuộc đánh chiếm này, vì coi các đại biểu là lợn cả […]

Ý kiến - Thảo luận

0:58 Tuesday,19.1.2021

Đăng bởi:  SA

Năm 2006 mình sang Managua và sau đó có nhờ bạn tại đó tìm tông tích 2 người Việt thuộc lực lương EEBI (Tiểu đoàn Phủ Tổng thống). Người bạn không tìm ra ai trước thuộc lực lương EEBI này ở Nicaragua, có lẽ họ kháng chiến Contra trong thập niên 90 và sau đó an trí dưỡng già tại Florida.

Hai người Việt là do một cựu lực lượng biệt động Mỹ đánh thuê mang sang và từng phục vụ dưới quyền ông ta ở Việt Nam. Sau 79, vị Mỹ này tiếp tục đánh đấm với Contra nhưng hai vị người Việt thì không thấy sử xanh nào nói đến.

Hai huynh "Biệt kích Mỹ" này chắc sanh khoảng 1945-1950 và nếu chịu khó ở nhà và ra ngoài đeo khẩu trang thì hẳn vẫn còn sống và được Covid tha. Các bạn này hai lần di tản, 1975 di tản khỏi Việt Nam và 1979 di tản khỏi Nicaragua.

Biết đâu 6 tháng 1 vừa qua, các bạn rủ nhau phất cờ vào Quốc hội Mỹ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả