Đi & Ở

Aung San Suu Kyi và giá nhà Miến Điện

Tình cờ lần tôi đến thăm Miến Điện là cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2016, vào lúc sau khi thương thuyết với quân đội, bà Aung San Suu Kyi lên nắm chính quyền. 30 tháng 3 trong chính phủ mới, bà làm ngoại trưởng và sang ngày 6 tháng 4 bà trở thành […]

Ý kiến - Thảo luận

8:56 Friday,5.2.2021

Đăng bởi:  Scarlett

Đọc bài của Bác Sáng Anh thật nhiều thông tin và hóm hỉnh. Đọc bài này chốt câu cuối mắc cười quá!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả