Nghệ sĩ Việt Nam

Bằng Lâm vẽ “Tả Van quê vợ”

TẢ VAN QUÊ VỢ Triển lãm của họa sĩ Bằng Lâm Từ ngày 8. 2 đến ngày 22. 2. 2011 Nhà triển lãm 16 – Ngô Quyền, Hà Nội   Triển lãm của họa sĩ Bằng Lâm tại Nhà triển lãm 16 – Ngô Quyền, Hà Nội, từ ngày 8. 2 đến ngày 22. 2. […]

Ý kiến - Thảo luận

17:19 Sunday,13.2.2011

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Tớ vốt cho bức thứ hai và bức thứ 4 từ dưới lên.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả