Trường phái

Tôi vẽ gì khi khí hậu thay đổi?

  Vẽ sự thay đổi Tháng Chín năm 2008, tổ chức Oxfam mời người dân Úc tham gia sáng tác các tác phẩm kể lại câu chuyện biến đổi khí hậu đối với những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng ở các nước đang phát triển: họ phải chịu đựng thế nào, họ đã thích […]

Ý kiến - Thảo luận

13:01 Sunday,12.1.2014

Đăng bởi:  do huy hoang

tôi muốn tham khảo tranh do học sinh vẽ

7:11 Tuesday,31.12.2013

Đăng bởi:  Phạm Quốc Huy

bức tranh về biến đổi khí hậu nhiều hơn được không?

19:21 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  vu

các hình vẽ trên đều đẹp

19:52 Monday,23.12.2013

Đăng bởi:  nguyễn thị thanh vân

tôi muốn xem các bức tranh về biến đổi khí hậu

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả