Thị trường

Tranh Anh: Chưa tới 5 nghìn

(Mời các bạn xem một số tranh giá chưa tới 5.000USD trong phiên đấu giá Nghệ thuật Anh thế kỷ 20 (20th Century British Art) tại nhà Christie’s ngày 14. 7. 2011. Các bạn bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết) DEREK HILL, H.R.H.A. (1916-2000)Ngọn hải đăng đảo Tory, Donegal (Tory Island Lighthouse, Donegal)Sơn dầu […]

Ý kiến - Thảo luận

5:26 Thursday,25.8.2011

Đăng bởi:  han

Vẽ như thế, khổ nhỏ, thời gian chưa thành "đồ cổ" thì giá thế thôi. Đâu phải cứ người Anh (hay Pháp, Tây ban nha...) gì đó vẽ là giá phải cao. Họa sĩ hiện đại nhiều người vẽ hay mà giá bán cũng thường thôi. Suy thoái kinh tế + cạnh tranh cao.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả