Gẫm & Bình

Tiền được đấu giá như một tác phẩm –
và ai cũng mất tiền

  Gọi một thứ nào đó là “nghệ thuật” thì sẽ có lợi gì? Ai sẽ kiếm lời và ai sẽ lỗ trong chuyện này? Nghệ sĩ của trường phái Ý niệm Denis Beaubois hỏi những câu hỏi trên, và vào hôm 30. 8 vừa qua, bằng một cách rất chi là đắt đỏ, anh […]

Ý kiến - Thảo luận

12:17 Friday,16.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...mỗi tờ 100 đô sẽ được ghi lại số xê-ri để xác nhận tính chân thực của tác phẩm, nhờ đó cộng thêm giá trị văn hóa vào giá trị tài chính (của tiền). Mối quan hệ căng thẳng giữa giá trị kinh tế của vật chất với giá trị văn hóa của đối tượng nghệ thuật sẽ được khai thác thông qua quá trình giao dịch tài chính..."

Cần zì thông qua zao zịk, bạn em có thằng tương ngay 1 em 100 đô lên tường studio, treo trong khung mạ vàng đoàng hoàng nhé. Nó bảo: "chúng mày nhìn kỹ đi, ai bảo zá trị tiền khác zá trị nghệ?"

Quả thật, tờ tiền đô đó lên khung long lanh hơn hẳn mấy em tranh nhạt nhẽo của thằng bạn đánh đu 2 bên.

Ôi, tranh-tranh-tiền-tiền, tranh tiền, tranh nhau đánh nhau phá nhau vì tiền?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả